Wednesday 07/11/2012, 18:08

Cum pot lua vieti de la adv. in modul surival
adica sa le iau vieti si sa imi vina la mine?
sau sa le iau vieti prin distrugere

Cancel

Answer to this subject