Urban Rivals
?
Register            Already signed up to the game →  
Click here if you forgot your password.

Mga Pinoy of the World

Mga Pinoy of the World
Friday 26/01/2007, 14:41
Gazelle28 - Imperator English

Urban Rivals | Free Online Manga Trading Card Game | TCG | MMO
2 messages
Mga Pinoy of the World
Gazelle28 - Imperator English - Friday 26/01/2007, 14:41

Ano ba mga magagandang lupong ng baraha na gamit nyo?
Anong lupong ng mga baraha ang gagamitin natin upang tayo ang mangibabaw at tayo ang hirangin na pinaka malakas na lahi?

Pahinain ang kalaban? (Montana,Sakcrom,Uppers,Pussy,All Stars)
Sugod ng walang pag aalinlangan? ( Fang Pi Clang, La Junta, GHEIST)
Kunin ang lakas ng kalaban? (Nightmare)
Umatake ng may karagdagang Lakas? (Sentinel,Junkz)
Gumamit ng Bayani? (Leaders)

Tagalog lang ha

2/2
DANYez - Imperator Română
Friday 26/01/2007, 19:21

Hey talk in english


Urban Rivals | Free Online Manga Trading Card Game | TCG | MMO

The Urban Rivals team is made by lovers of all kind of Collectibles Cards Games and Trading Cards Games like: Magic the Gathering, Dominion, Vampire, Yu-Gi-Oh!, Pokemon, Wakfu TCG, Assassin Creed Recollection, Shadow Era, Kard Kombat and Might & Magic Duel of Champions.

Play our other addictive free to play online TCG: Fantasy Rivals