Friday 26/01/2007, 14:41

Ano ba mga magagandang lupong ng baraha na gamit nyo?
Anong lupong ng mga baraha ang gagamitin natin upang tayo ang mangibabaw at tayo ang hirangin na pinaka malakas na lahi?

Pahinain ang kalaban? (Montana,Sakcrom,Uppers,Pussy,All Stars)
Sugod ng walang pag aalinlangan? ( Fang Pi Clang, La Junta, GHEIST)
Kunin ang lakas ng kalaban? (Nightmare)
Umatake ng may karagdagang Lakas? (Sentinel,Junkz)
Gumamit ng Bayani? (Leaders)

Tagalog lang hasmiley

Cancel
Friday 26/01/2007, 19:21

Hey talk in englishsmiley

Cancel

Reply to this subject