offline Marks_Join Novice Join in
Tuesday 28/05/2013, 20:29

Guild:1935612
**************************************************************
For all players from ex JUGOSLAVIJA.All welcome from :SLOVENIA,CROATIA,SRBIA,BOSNIA,MACEDONIA
====================================================
Za vse igralce iz bivše JUGOSLAVIJE:Slovenci,Hrvati,Srbi,Bosanci,Makedonci
===================================================
Za sve igrače bivše JUGOSLAVIJE;Slovenci,Hrvati,Srbi,Bošnjaci,Makedonci
================================================
Lets get United again players from ex JUGOSLAVIA
=================================================
Združimo se spet vsi igralci bivše JUGOSLAVIJE.
=================================================
Ponovno se ujedinimo svi igrači iz bivše JUGOSLAVIJE

edited by ArtemisBZ tuesday 28/05/2013, 20:29

Answer to this subject

Clint City, day.