offline AKP DarkAlly Colossus Alakapuri
Friday 04/10/2013, 15:44

Hi,

I need many copy 0 xp of El Gascaro:
My price :

-1 Copy 0 xp 2200 clintz
-2 Copy 0 xp 2250 clinz
-3 Copy 0 xp 2300 clinz
-4 Copy 0 xp 2350 clinz
-5 Copy 0 xp 2400 clinz
-6 Copy 0 xp 2450 clinz
-7 Copy 0 xp 2500 clinz
-8 Copy 0 xp 2550 clinz
-9 Copy 0 xp 2600 clinz
-10 El Gascaro 0 xp 2650 clinz
-20 El Gascaro 0 xp 2700 clintz
-30 El Gascaro 0 xp 2750 clintz
-40 El Gascaro 0 xp 2800 clintz
-50 El Gascaro 0 xp 2850 clintz
-100 El Gascaro 0 xp 2900 clintz

I can also trade Cr like :

-Kenny Cr 0 xp vs 20 El Gascaro 0 xp
-Jane Ramba Cr full xp vs 15 El Gascaro 0 xp
Thx smiley

offline AKP DarkAlly Colossus Alakapuri
Friday 04/10/2013, 17:06

=> In my PS plz smiley

Answer to this subject

Clint City, day.