NicknameELOStarsDate of RecordGuild
429 451/496 602picturedragskull1 016 eloMonday 29/08/2011, 04:00
429 452/496 602picturewgenius1 016 eloMonday 29/08/2011, 06:54El Rio Obscuro
429 453/496 602picturekareto kandaoh1 016 eloMonday 29/08/2011, 17:57Dragons U.R
429 454/496 602pictureLafouinedestan1 016 eloMonday 29/08/2011, 21:23402 guild
429 455/496 602pictureblackt1g3r1 016 eloMonday 29/08/2011, 23:41
429 456/496 602pictureblack saber1 016 eloTuesday 30/08/2011, 01:15(((Kick some ass)))
429 457/496 602picturefefdeboiko1 016 eloTuesday 30/08/2011, 13:37Dark Shadows Elite
429 458/496 602pictureMMX91 016 eloTuesday 30/08/2011, 15:47
429 459/496 602pictureFigo_1 016 eloTuesday 30/08/2011, 16:06Dragões Brasileiros
429 460/496 602pictureKleiner-Kobold1 016 eloTuesday 30/08/2011, 19:17
429 461/496 602pictureLeonardo.Tadel1 016 eloTuesday 30/08/2011, 19:38helping guild
429 462/496 602picturetirax511 016 eloTuesday 30/08/2011, 20:53
429 463/496 602picturePedrojojo121 016 eloTuesday 30/08/2011, 21:48
429 464/496 602pictureSanassa1 016 eloTuesday 30/08/2011, 22:29
429 465/496 602pictureacenia1 016 eloTuesday 30/08/2011, 23:55
429 466/496 602picturelezebestdu671 016 eloWednesday 31/08/2011, 00:25
429 467/496 602picturesveglio1 016 eloWednesday 31/08/2011, 01:02
429 468/496 602pictureBloodyPearl1 016 eloWednesday 31/08/2011, 06:39
429 469/496 602picturealexdu593001 016 eloWednesday 31/08/2011, 13:49les dresseur de dragon
429 470/496 602pictureControlUB1 016 eloWednesday 31/08/2011, 21:46
429 471/496 602pictureschirri861 016 eloWednesday 31/08/2011, 21:55
429 472/496 602pictureglinacani1 016 eloWednesday 31/08/2011, 22:12
429 473/496 602pictureWahnwitz1 016 eloThursday 01/09/2011, 15:33
429 474/496 602picturepayncz1 016 eloThursday 01/09/2011, 17:10Czech Beer Power
429 475/496 602pictureyu-gi-ohzexal1 016 eloThursday 01/09/2011, 17:16