offline Boing Legend  
Vineri 19/10/2012, 11:22

There’s a menace on the prowl in Clint City. Don’t go out if you’re not prepared… Heading straight from the future, Naele is trying to stop the Nightmare clan from turning her into a vampire and condemning her to a life of eternal suffering and bitterness. Be sure not to cross her path if you want to stay alive, nor that of Sprinter’s from the Berserk clan, who’s not at all happy since his transformation. Only Treeman with his force of nature, or maybe Eugene with his crabs can hope to re-establish the balance of power in Clint City!
Get these characters in the shop's packs
5 new missions have been added. Click here to see the list of Newblood missions.

offline 0 Sprunk Imperator Street Owners
Duminică 04/11/2012, 12:13

E o amenințare la panda in Clint City. Nu ieși dacă nu ești pregătit ... Rubrică direct din viitor, Naele este încercarea de a opri de la clanul Coșmarul transformarea ei într-un vampir și condamnarea ei la o viață de suferință veșnică și amărăciune. Aveți grijă să nu treacă calea ei, dacă vrei să rămâi în viață, nici cea a lui Sprinter din clanul Berserk, care nu e deloc fericit de la transformarea sa. Treeman numai cu forța lui de caracter, sau poate Eugene cu crabi sale pot spera să restabilească echilibrul de putere în Clint City!
Înscrieți-vă aceste caractere în ambalaje magazinului
5 misiuni au fost adăugate noi. Faceți clic aici pentru a vedea lista cu misiuni Newblood.

Răspunde la subiect

Clint City, night.