offline Boing Legend  
Joi 25/10/2012, 17:15

The old QuickBattle system that was put in place for the Daily Tournaments had a few faults that we have tried to correct, notably the impossibility for certain players to find an adversary, and the fact that some players had to fight the same people over and over again. The new system that we have tried and tested was designed to overcome these problems, while maintaining the possibility for all players to participate fairly in the DTs, irrespective of the number of stars contained within their Decks.

Our criteria were as follows:

- A level zone that “recreates” the conditions of T1, adapted to a larger system (a 16-25 star zone) to give T1 aficionados the chance to play in the DTs;

- The chance to fight Decks containing the same amount of stars as the player’s Deck + or – a minimum of 5 stars (see the table for more information), in order to increase players’ fighting opportunities;

- Increased fairness within fights. For example, a player whose Deck contains 23 stars cannot challenge a player with a deck containing 32 stars.

In order to make things clearer for you, we have created a table that summarizes all the fighting opportunities available in this new QB system.

http://www.urban-rivals.com/img/localized/en/matchmaking.jpg

We very much hope that this updated system will meet with your approval. Happy gaming!

Note: Players entering DTs with a Deck of between 8 and 15 stars will be seen as having 16 stars, as far as the Matchmaking calculation is concerned, while those with a Deck of 41+ stars will be seen as having 40 stars.

offline 0 Sprunk Imperator Street Owners
Duminică 04/11/2012, 12:12

Sistemul QuickBattle vechi, care a fost pus în aplicare pentru turneele zi au avut un defecte câteva care am încercat să le corecteze, în special imposibilitatea de anumiți jucători pentru a găsi un adversar, iar faptul că unii jucători au trebuit să lupte cu aceleași persoane de peste si peste din nou.Noul sistem pe care l-am încercat și testat a fost conceput pentru a depasi aceste probleme, menținând în același timp posibilitatea ca toți jucătorii să participe la destul de DTS, indiferent de numărul de stele conținute în punțile lor.

Criteriile noastre au fost după cum urmează:

- O zonă nivel care "recreează" condițiile de T1, adaptate la un sistem mai mare (o stea 16-25 suprafață) pentru a da pasionații de T1 șansa de a juca în DTS;

- Sansa de a lupta punțile care conțin aceeași cantitate de stele ca Deck jucătorului + sau - un minim de 5 stele (a se vedea tabelul pentru mai multe informații), în scopul de a crește oportunitățile de jucători luptă;

- Creșterea echității în cadrul lupte. De exemplu, un jucător a cărui punte conține 23 stele nu poate contesta un jucator cu o punte care conține 32 stele.

În scopul de a face lucrurile mai clare pentru tine, am creat un tabel care rezumă toate posibilitățile de luptă disponibile în acest sistem nou QB.

http://www.urban-rivals.com/img/localized/en/matchmaking.jpg

Sperăm foarte mult ca acest sistem actualizat se va întâlni cu aprobarea dumneavoastră. Happy gaming!

Notă: Jucătorii care intră DTS, cu un pachet de între 8 ș

Răspunde la subiect

Clint City, day.