offline Boing Legend  
Vineri 09/11/2012, 11:33

After having been defeated by the Rescue clan, Jaxx Ld could think of one thing and one thing only and that was to wipe them out. And with his entrance to the GHEIST clan having allowed him to continue his research, he’s been able to put the finishing touches to his Xantio-Serum 2.0 that is now more deadly and dangerous than ever before. So now Jaxx Ld is finally ready to show those insects who’s the boss.Jaxx Ld is a legendary character who is only available by carrying out missions connected with him. To obtain this character, you must unlock his last mission before January 13th at 11.59pm (GMT + 1:00).

offline 0 Sprunk Imperator Street Owners
Duminică 11/11/2012, 10:38

După ce a fost învinsă de clanul Rescue, Jaxx Ld ar putea gândi la un singur lucru, că a fost de a le distruge. Și cu intrarea sa clanul GHEIST care ia permis să-și continue cercetarile sale, el a fost în măsură să pună ultimele retușuri ale sale Xantio-serice 2.0, care este acum mult mai mortală și periculoasă decât oricând înainte. Deci, acum Jaxx Ld este în sfârșit gata pentru a arăta acele insecte care e seful.

Jaxx Ld este un personaj legendar, care este disponibil numai prin efectuarea de misiuni în legătură cu el. Pentru a obține acest caracter, trebuie să deblocați ultima sa misiune înainte de ianuarie 13 la 11:59 (GMT + 01:00).

Răspunde la subiect

Clint City, night.